WYDARZENIA

Dla programistów i programistek

Nowe materiały, szkolenia i przyszłe wystąpienia. To czym żyje Bottega.

Nabór na szkolenie otwarte: Starter Pack dla lidera tech. i lidera zespołu

06.04.2022 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Architektura komponentów w React - tworzenie bibliotek i aplikacji

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - Mariusz Gil

14.02.2022
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Apache Kafka dla programistów i programistek Java - open

07.02.2022 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Starter Pack dla lidera tech. i lidera zespołu

09.02.2022 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Starter Pack dla lidera tech. i lidera zespołu

Szczegóły...

Dodano video : Umiejętności miękkie Storming Troopera

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: W co grają ludzie. Czyli jak zrozumieć ukryte struktury i algorytmy komunikacji międzyludzkiej przy pomocy Analizy Transakcyjnej

07.12.2021 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - Mariusz Gil

07.12.2021 zdalne
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: W co grają ludzie. Czyli jak zrozumieć ukryte struktury i algorytmy komunikacji międzyludzkiej przy pomocy Analizy Transakcyjnej

14.09.2021 zdalne warsztaty
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Kotlin i Spring Boot - zaawansowane aspekty języka i architektury

28.09.2021 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: W co grają ludzie. Czyli jak zrozumieć ukryte struktury i algorytmy komunikacji międzyludzkiej przy pomocy Analizy Transakcyjnej

13.07.2021 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: W co grają ludzie. Czyli jak zrozumieć ukryte struktury i algorytmy komunikacji międzyludzkiej przy pomocy Analizy Transakcyjnej

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Angular i TypeScript

26.07.2021 zdalne szkolenie
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Projektowanie systemów modularnych, rozproszonych i Event Driven: podejście praktyczne

14.07.2021 zdalne szkolenie
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Leadership w realiach IT. Jak stać się skutecznym liderem, z którym programiści uwielbiają pracować.

21-03-24 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - Mariusz Gil

21-04-06 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design i archetypów modeli

21-03-15 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design i archetypy modeli

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Modularyzacja systemu - analiza granic i projektowanie API

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Domain Driven Design - projektowanie modeli złożonych domen (część 1)

21-02-08 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design

21-01-18 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Zaawansowane programowanie w TypeScript

20-12-07 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Microservices - podejście kompleksowe oparte o DDD i Cloud

20-11-30 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Java Persistence API - zagadnienia zaawansowane

20-12-10 online
Szczegóły...

Dodano video : Back to Basics: A thing about modeling and testing with Jakub Pilimon

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - Mariusz Gil

20-12-07 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Leadership w realiach IT. Jak stać się skutecznym liderem, z którym programiści uwielbiają pracować.

20-12-15 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Leadership w realiach IT. Jak stać się skutecznym liderem, z którym programiści uwielbiają pracować.

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Security Aware Developer - Szkolenie z bezpieczeństwa aplikacji dla programistów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Bezpieczeństwo aplikacji Android – naprawianie podatności

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Bezpieczeństwo aplikacji iOS – naprawianie podatności

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Modelowanie zagrożeń - projektowanie wymagań bezpieczeństwa systemów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Praktyczne Bezpieczeństwo AWS

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Web Performance Optimization

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design

20-11-23 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Architektura modularnego monolitu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Tworzenie Modularnych Monolitów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Mikroserwisy .NET - Część II: Architektura wdrożeniowa

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Mikroserwisy .NET - Część I: Architektura aplikacji

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Domain Driven Design - projektowanie modeli złożonych domen (część 1)

20-10-05 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Node.JS - Tworzenie reaktywnych punktów dostępu (API gateway) i REST API

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: React Native - Tworzenie natywnych aplikacji mobilnych dla programistów Front-End

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Domain Driven Design - projektowanie modeli złożonych domen (część 1)

20-09-07 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Archetypy modeli biznesowych z wykorzystaniem Event Stormingu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wieloplatformowe aplikacje mobilne przy użyciu frameworka Flutter i języka Dart

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Kotlin i Spring Boot - zaawansowane aspekty języka i architektury

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zintegrowany Zespół: usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Efektywny Senior Developer

Szczegóły...
Szkolenia Bottegi

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Sprawdź koniecznie nasze szkolenia.

Zobacz katalog szkoleń