Grzegorz Piwowarek

trener Java

Motto: Chcieć to móc

Programujący od dziecka inżynier - pasjonat, twórca rozwiązań open-source, trener i prelegent na międzynarodowych konferencjach. Doświadczenie nabyte podczas nauczania wielu dziedzin(nauki ścisłe, muzyka, skill toys) pozwala mu skutecznie trafiać do szerokiego grona odbiorców. Uważa, że stosowanie zdrowego rozsądku jest najlepszą “dobrą praktyką”. .

Social Media:

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Bottega jest dla mnie miejscem, w którym mogę pomagać ludziom, a nie korporacjom i rozwijać się wśród najlepszych specjalistów w branży.

Na czym polega moja praca?

Moja codzienna praca polega na tworzeniu i utrzymaniu wydajnych i skalowalnych systemów enterprise oraz na wsparciu organizacji w tworzeniu środowisk pracy zachęcających do rozwoju.

Specjalizacja trenera

 • Spring Framework

  Wprowadzenie jak i zagadnienia zaawansowane. Moduły Springa, Boot, microservices.
  Zobacz szkolenia...

 • Java Standard Edition

  Podstawy języka oraz zaawansowane podejście obiektowe oraz funkcyjne. Zarówno dla ekspertów szukających rozwoju kunsztu jak i dla początkujących.
  Zobacz szkolenia...

 • Testowanie automatyczne

  Nowczesne praktyki testowania automatycznego. BDD, TDD, Spec by Example.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce i Craftsmanship

  Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
  Zobacz szkolenia...

 • Groovy

  Groovy w zastosowaniach web oraz testach automatycznych.
  Zobacz szkolenia...

 • Java EE

  Standard Enterprise Edition. Wszystkie składowe platformy oraz wzorce i najlepsze praktyki.
  Zobacz szkolenia...

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Java - zagadnienia zaawansowane, techniki OO, funkcyjne oraz wzorce Oferta szkolenia Efektywne programowanie w Javie obejmuje swym zakresem zaawansowane techniki OO oraz wybrane wzorce projektowe.
Java i JVM
3 dni
Szczegóły