Kubernetes - zaawansowany deployment

Tytuł: Kubernetes - zaawansowany deployment
Kod: advanc-kuber
Kategoria: Narzędzia
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, DevOps, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Nowoczesne aplikacje dostępne jako obrazy kontenerów są wdrażane na Kubernetes, głównie przez potoki CI/CD.

Na bazie Jenkins, skaffold, kustomize i innych narzędzi uczestnicy poznają w jaki sposób budowane i wdrażane są skonteneryzowane aplikacje zarówno lokalnie na stacji roboczej oraz na dowolnym klastrze Kubernetes.

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy:

 • znali podstawy działania Kubernetes
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Wyróżniki szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • rozumieli i potrafili zarządzać zasobami klastra (czas procesa i pamięć) przez ich rezerwację oraz klasy QoS
 • potrafili użyć narzędzia Skaffold do budowania i wdrażania aplikacji rozwijanej lokalnie na stacji roboczej
 • potrafili użyć narzędzia Kustomize do utworzenia hierarchicznej konfiguracji aplikacji dla wielu środowisk
 • potrafili skonfigurować deployment kontenerów z prywatnych rejestrów
 • potrafili skonfigurować i używać Jenkinsa na klastrze Kubernetes w natywny sposób
 • potrafili utworzyć pipeline do budowy obrazów kontenera z aplikacją, ich testowania i wdrażania na kolejne środowiska
 • potrafili użyć odpowiednich pluginów do integracji z klastrem Kubernetes
 • rozumieli koncepcje wielu środowisk, w tym środowisk typu Preview i wykorzystania tego do szybszego testowania aplikacji

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Skaffold jako uniwersalne narzędzie do budowania i wdrażania aplikacji na Kubernetes
 2. Wykorzystanie Kustomize i profili Skaffold do pracy na lokalnym i zdalnym klastrze
 3. Wykorzystanie prywatnych rejestrów przy budowaniu obrazów i wdrażaniu kontenerów na klaster
 4. Najlepsze praktyki przy nakładaniu limitów i rezerwacji na zasoby aplikacji uruchomionych na klastrze
 5. Klasy QoS i wpływ doboru parametrów rezerwacji/limitu na działanie aplikacji
 6. Ograniczenie wykorzystania zasobów klastra przez obiekt ResourceQuota
 7. Konfiguracja Jenkins jako kontenera działającego w środowisku Kubernetes
 8. Wykorzystanie Jenkins do budowania obrazów kontenerów i dynamicznych agentów
 9. Automatyzacja budowania z wykorzystaniem natywnych pipelineów (Jenkinsfile) i wspomagających proces pluginów
 10. Utrzymywanie systemu CI/CD zgodnie z podejściem “Everything as Code” i GitOps


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.