Dla działu HR

Bottega IT Minds to spojrzenie na pracę z innej perspektywy i odnajdywanie w niej sensu

Rozumiemy, że dla ludzi z branży IT największą wartością jest rozwój ich umysłu. Dlatego oferujemy inspirujące spotkania z ekspertami w formule praktycznych warsztatów.

Partner dla działu HR

Doradztwo Strategiczne

Ścieżki rozwoju dla programistów.

Jak inspirować i utrzymywać zaangażowanie?

Proponujemy program rozwojowy, dzięki któremu każdy może znaleźć swoją dodatkową pasję i zostać mentorem, inspiratorem, ekspertem, liderem technicznym.

Szczegóły programu

Zespoły i ich transformacje.

Jak zmienić załogę w zespół?

 • rozwijamy kulturę przekazywania wiedzy – wystąpienia na konferencjach wewnętrznych,
 • wspieramy liderów technicznych i architektów – budowanie postaw,
 • diagnozujemy dysfunkcje pracy zespołowej i przeprowadzamy transformacje w podejściu Agile.
Zapraszamy do rozmowy

Nasz proces szkoleniowy

W ciągu 10 lat działalności wypracowaliśmy podejście, które pozwala na dopasowanie każdego szkolenia do potrzeb i celów strategicznych grupy, przy jednoczesnym odciążeniu działów HR.

 • Analiza przed szkoleniowa

  Przed każdym szkoleniem analizujemy kontekst oraz cele z liderem technicznym grupy oraz w razie potrzeby managerem i działem HR. Dostosowujemy poziom merytoryczny szkolenia do potrzeb uczestników, przeprowadzając z każdym ankietę.

 • Dobór trenera

  Na podstawie opracowanej przez nas charakterystyki grupy możemy dobrać trenera o odpowiednim profilu osobowościowym, który w razie potrzeby będzie inspirował, motywował lub rozwiązywał konkretne problemy zespołu. .

 • Dopasowanie programu

  Na podstawie analizy przeprowadzonej przed szkoleniem modyfikujemy zakres merytoryczny oraz poziom trudności zadań. W razie potrzeby możemy pracować nad problemami zespołu.

 • Logistyka

  Większość szkoleń odbywa się w siedzibie klienta, ale w razie potrzeby możemy zorganizować szkolenie w innym miejscu.

 • Przeprowadzenie szkolenia lub warsztatu eksperckiego

  Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatów. Podczas opracowywania materiałów opieramy się na Modelu rozwoju kompetencji braci Dreyfus, Taksonomii Blooma i Cyklu Kolba. Oferujemy też warsztat ekspercki – czyli pracę nad konkretnymi, bieżącymi problemami.

 • Ewaluacja

  Każde szkolenie kończy się ankietą dla uczestników i raportem podsumowującym. W razie potrzeby stosujemy kolejne poziomy modelu Modelu Kirkpatricka.

 • Doradztwo po szkoleniu

  Przez miesiąc po szkoleniu można konsultować się z naszymi trenerami. Klienci często potrzebują głębszej pracy nad konkretnymi problemami we własnych projektach w formie doradztwa.

Wybrani Klienci

Nasza strategia opiera się na długotrwałej relacji, zaufaniu i dopasowaniu do indywidualnych potrzeb klienta.

Bottega w liczbach

Podsumowanie 13 lat działalności szkoleniowej, doradczej oraz na rzecz społeczności programistycznych.

68

Liczba aktywnych trenerów Nasi trenerzy zapewniają kompleksowe wsparcie podczas wytwarzania oprogramowania.

351

Liczba klientów Od małych przez średnich po największych w branży IT.

6150

Liczba dni szkoleń Doświadczenia, które wzbogacają wiedzę naszych trenerów.

23168

Liczba przeszkolonych uczestników Mamy realny wpływ na jakość branży IT.

Trenerzy i eksperci Pracują z nami wyjątkowi ludzie – specjaliści z każdej dziedziny.

Jakość jest najważniejsza Nasi klienci wystawiają nam najlepszą ocenę – wracają do nas z nowymi potrzebami.

Nieustanne doskonalenie Każdy dzień szkolenia to dla nas nowe doświadczenie, dzięki czemu nie wpadamy w rutynę.

Fani, a nie klienci Lubimy tak myśleć o uczestnikach naszych szkoleń.

Koncepcja Bottegi

W Bottega nawiązujemy do renesansowej idei pracowni, w której pod okiem mentora swoje umiejętności rozwijają przyszli eksperci.

Czytaj więcej