Kubernetes - deployment microserwisów

Tytuł: Kubernetes - deployment microserwisów
Kod: Arch-Tools-Kuber
Kategoria: Narzędzia
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: admini, architekci, DevOps, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Nowoczesne środowisko developerskie nie istnieje obecnie bez popularnych kontenerów.

Są one powszechnie używane szczególnie przy tworzeniu aplikacji w architekturze mikroserwisów.

Podczas szkolenia skupimy się na efektywnym wykorzystaniu kontenerów , omawianiu najlepszych praktyk procesu budowania własnych obrazów i osadzania w nich aplikacji.

Ćwiczenia odbywają się zarówno na lokalnej instancji uczestników oraz na klastrze w jednej z trzech chmur (AWS, Azure lub GCP). Wszystkie ćwiczenia oparte są na aplikacjach linuksowych.

Uczestnicy posiądą praktyczne umiejętności orkiestracji kontenerów wykorzystując jedno z najpopularniejszych rozwiązań tego typu dedykowanych do środowisk testowych oraz produkcyjnych - produktem Kubernetes powstającym przy intensywnym zaangażowaniu inżynierów z Google. W trakcie praktycznych zajęć każdy uczestnik w ramach własnego klastra uczy się jak deployować kontenery z prywatnego rejestru, skalować, zarządzać konfiguracją oraz przechowywać dane na zewnętrznych wolumenach.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Potrafił uruchomić kontener z gotowego obrazu
 • Potrafił udostępnić usługi z kontenera
 • Potrafił zbudować obraz z aplikacją zgodnie z najlepszymi praktykami
 • Potrafił połączyć kilka kontenerów i wykorzystywać zewnętrzne wolumeny
 • Potrafił udostępnić obrazy w rejestrze
 • Znał podstawową architekturę Kubernetes oraz najważniejsze obiekty: Pod, Service, ReplicaSet, Namespace, ConfigMap, Secret, Ingress, Deployment
 • Potrafił uruchomić kontener z własnego obrazu w wielu instancjach na klastrze Kubernetes
 • Potrafił wykorzystać funkcję rolling update podczas aktualizacji aplikacji
 • Potrafił przeglądać logi w centralnym miejscu oraz badać i diagnozować wydajność całego środowiska z wykorzystaniem centralnej konsoli z monitoringiem
 • Potrafił użyć Helm do wgrania gotowej aplikacji oraz zbudowania paczki z własną aplikacją na dowolny klaster Kubernetes

Wyróżniki szkolenia

 • Jasna i przejrzysta ścieżka poznawania zasady działania Kubernetes przez praktyczne konteneryzację i wdrożenie działającej aplikacji
 • Praktyczne podejście do infrastruktury mikroserwisów opartej na kontenerach
 • Ukierunkowanie na tworzenie kultury pracy DevOps przez wykorzystanie platformy Kubernetes do deploymentu i utrzymania
 • Sprawdzone rozwiązania gotowe do zastosowania w środowisku produkcyjnym

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Kubernetes
  1. Podstawy
   1. Architektura i zasada działania klastra Kubernetes
   2. Uruchamianie lokalnego klastra Kubernetes i konfiguracja narzędzi
   3. Zarządzanie obiektami w Kubernetes z wykorzystaniem dashboard i cli
   4. Kontener a Pod i jego możliwości
   5. Skalowanie aplikacji działających w podach
   6. Zarządzanie konfiguracją dla aplikacji
   7. Zapisywanie danych na trwałych wolumenach (Persistent Volumes)
  2. Zarządzanie aplikacjami na Kubernetes
   1. Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz klastra z użyciem obiektu Service
   2. Wystawianie usług webowych na zewnątrz z wykorzystaniem Ingress
   3. Zarządzanie deploymentami aplikacji z poziomu kodu i obiektu Deployment
   4. Zarządzanie środowiskami dla wielu projektów i aplikacji przy użyciu Namespace
   5. Tworzenie wydań aplikacji z natywną konfiguracją Kubernetes przy użyciu Helm


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Wymagania przed Szkoleniem

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia wymagane jest, aby użytkownicy byli zaznajomieni z linią poleceń, a w szczególności ze środowiskiem bash.

Warsztaty przewidują, iż uczestnicy będą wykorzystywać swoje komputery z zainstalowanym odpowiednio oprogramowaniem dzięki czemu będą mogli wykorzystać ćwiczenia i przykłady nawet po zakończeniu szkolenia.  Zatem wymagane jest, aby komputer spełniał następujące wymagania:

 • Posiadał 3GB wolnej pamięci RAM i 40GB wolnej przestrzeni na dysku

 • Miał zainstalowany dowolny system operacyjny z zainstalowanym oprogramowaniem: Virtualbox oraz Vagrant

 • Posiadał wyjście do internetu w trakcie szkolenia

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.