Zaawansowane aspekty Transact SQL

Tytuł: Zaawansowane aspekty Transact SQL
Kod: T-SQL-adv
Kategoria: MSSQL
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania zaawansowanych funkcjonalnoœci języka T-SQL, a w szczególnoœci funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych. Umiejętnoœci nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia..

Wyróżniki szkolenia

Program szkolenia zawiera rozszerzenie o najlepsze praktyki tworzenia zapytań Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Funkcje okienkowe – wykorzystanie klauzuli OVER.
 2. Funkcje rankujące.
 3. Funkcje analityczne.
 4. Przykłady zastosowania funkcji okienkowych
  1. obliczenia danych z kumulacją (narastająco),
  2. œrednie ruchome.
 5. Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.
 6. Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)
  1. przechowywanie danych,
  2. układy odniesienia,
  3. tworzenie zapisu kształtów geometrycznych,
  4. zapytania i indeksy przestrzenne.
 7. Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).
 8. Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.
 9. Wykorzystanie zmiennych
  1. zmienne skalarne,
  2. zmienne tabelaryczne.
 10. Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).
 11. Wykorzystanie tabel tymczasowych.
  1. tabele tymczasowe globalne,
  2. tabele tymczasowe lokalne.
 12. Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.
 13. Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.