Kotlin dla programistów Java i Android

Tytuł: Kotlin dla programistów Java i Android
Kod: android-kotlin
Kategoria: Android
Forma: 20% wykłady / 80% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się używać konstrukcji składniowych Kotlina oraz pozna idiomy i wzorce ich wykorzystania.

Dodatkowo, zapozna się z podstawami programowania funkcyjnego i sposobem użycia tego paradygmatu w kontekście tworzenia aplikacji androidowych. Zostaną również omówione zagadnienia związane z działaniem Kotlina razem z najpopularniejszymi narzędziami i bibliotekami oraz wpływu użycia języka na wydajność aplikacji.

Kotlin jest językiem coraz mocniej zyskującym na popularności, głównie za sprawą wygodnych konstrukcji składniowych i wysunięcia na pierwszy plan paradygmatu programowania funkcyjnego. Cechy te znacznie ułatwiają pisanie dobrego kodu zawierającego mniej błędów. Znajdując szerokie zastosowanie na różnych platformach, Kotlin staje się językiem uniwersalnym. Jest oficjalnie wspierany przez Google do tworzenia aplikacji androidowych, z powodzeniem stosowany do tworzenia rozwiązań backendowych, webowych (kotlin-js) oraz natywnych, w tym iOS (kotlin-native). Twórcą Kotlina jest firma JetBrains, co skutkuje doskonałym wsparciem dla języka w środowiskach programistycznych (IntelliJ oraz Android Studio).

Wyróżniki szkolenia

 • Paradygmat funkcyjny
 • Zastosowanie w kontekście Android
 • Łatwe przejście z Javy poprzez wskazywanie analogii

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Składnia języka
  1. Podstawy składni i różnice względem Javy
  2. Deklaracje zmiennych i stałych
  3. Typy podstawowe
  4. Kontrola przepływu
   1. if/when/try jako wyrażenia
   2. for i while
  5. Zwracanie wartości funkcji/lambdy i skoki
  6. Null-safety na poziomie systemu typów
  7. Równość obiektów w Kotlinie
  8. Obsługa wyjątków
 2. Konstrukcje języka do programowania obiektowego
  1. Interface, Class & Object (Singleton)
  2. Companion Objects
  3. Konstruktory i atrybuty
  4. Enkapsulacja (modyfikatory dostępu)
  5. Data Classes i niemutowalny stan
  6. Sealed Classes jako narzędzie do modelowania stanu
  7. Rozszerzanie możliwości klas przez extension functions
  8. Delegacja na poziomie klasy jako alternatywa do dziedziczenia
  9. Delegowane atrybuty
   1. Lazy
   2. Observable
  10. Implementacja własnych delegatów
  11. Aliasy typów
  12. Nadpisywanie operatorów
 3. Biblioteka standardowa
  1. Zakresy
  2. Tablice i kolekcje
  3. Przydatne rozszerzenia do biblioteki standardowej Javy
 4. Programowanie funkcyjne
  1. Założenia paradygmatu funkcyjnego
  2. Funkcje w Kotlinie
   1. Parametry domyślne
   2. Nazwane argumenty
   3. Deklaracja typów zwracanych
   4. Notacja infiksowa
   5. Funkcje wyższego rzędu
   6. Wyrażenia lambda
  3. Wprowadzenie w świat monad
  4. Optymalizacja funkcji wyższego rzędu przez inlinowanie wykonania
  5. Funkcyjne przetwarzanie kolekcji
  6. Programowanie bez zmiennych - funkcje let/use/with/apply
 5. Programowanie współbieżne z wykorzystaniem Coroutines
 6. Generyczne klasy i funkcje
  1. Składnia i różnice względem Javy
  2. Zapobieganie wymazywaniu typów dzięki reifikowanym typom generycznym
 7. REPL (read-eval- print loop)
 8. Współpraca Kotlina z Javą
 9. Kotlin w środowisku Android
  1. Bindowanie widoków za pomocą kotlin-android- extension
  2. Konfiguracja procesora adnotacji w Kotlinie
  3. Kotlin Android DSL - Biblioteka Anko
 10. Popularne narzędzia i biblioteki a Kotlin
  1. Dagger 2
  2. RxJava
  3. Testy automatyczne
  4. Mockito
 11. Kotlin i jego wpływ na performance aplikacji
  1. Porównanie bytecode Javy i Kotlina dla podstawowych konstrukcji języka


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.