Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android

Tytuł: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android
Kod: android-core
Kategoria: Android
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 4 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach Java pragnących rozpocząć pracę na platformie Java oraz rozwinąć kompetencje do poziomu biegłego.

Szkolenie zawiera szereg praktycznych rozwiązań opracowanych na podstawie doświadczeń w dojrzałych projektach.

Program szkolenia został rozszerzony o aspekty architektury, wzorców i testowania automatycznego.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Zaawansowane programowanie na platformie Android.

Wyróżniki szkolenia

 • Aspekty wydajności
 • Architektura i wzorce projektowe
 • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy systemu Android.
  1. Podstawy budowy platformy Android.
  2. Architektura systemu - podstawowe komponenty.
  3. Komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji.
  4. Struktura projektu aplikacji.
  5. Komunikacja pomiędzy aplikacjami zainstalowanymi w systemie.
 2. Zasoby aplikacji androidowych.
  1. Przegląd rodzajów zasobów.
  2. Sposoby przechowywania grafiki.
  3. Odwoływanie się do zasobów.
  4. Uzależnienie zasobów od konfiguracji urządzenia.
 3. Projektowanie i implementacja warstwy prezentacji aplikacji.
  1. Budowanie interfejsu użytkownika za pomocą widoków.
   1. Deklaratywne budowanie interfejsu użytkownika.
   2. Budowanie widoków z użyciem kodu w Javie.
   3. Obsługa cyklu życia widoków.
   4. Projektowanie czytelnego interfejsu użytkownika.
   5. Obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika.
  2. Budowa ekranów interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Activity.
   1. Implementacja Activity.
   2. Obsługa cyklu życia.
   3. Uruchamianie czynności.
   4. Projektowanie przepływu (flow) w aplikacji.
   5. Obsługa stosu Activity.
   6. Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji.
  3. Budowa interfejsów użytkownika na wiele typów urządzeń (smartphone, tablet, tv) z wykorzystaniem Fragmentów.
   1. Tworzenie i używanie Fragmentów.
   2. Obsługa cyklu życia Fragmentów.
   3. Manipulacja Fragmentami.
   4. Komunikacja pomiędzy Fragmentami a Activity.
  4. Używanie widoków opartych na adapterach w celu zaprezentowania na ekranie dużej ilości danych.
   1. RecyclerView
   2. ListView
  5. Informowanie użytkownika o zdarzeniach za pomocą okien dialogowych i powiadomień (Notifications)
   1. Tworzenie okien dialogowych.
   2. Komunikacja dialogów z Activity.
   3. Użycie powiadomień systemowych.
  6. Stylowanie wyglądu aplikacji.
   1. Deklaratywna definicja stylów.
   2. Rozszerzanie stylów znajdujących się na urządzeniu.
  7. Rysowanie interfejsu użytkownika oraz obsługa elementów graficznych i animacji.
   1. Sposoby rysowania interfejsu użytkownika.
   2. Tworzenie deklaratywnych zasobów graficznych.
   3. Tworzenie skalowalnych zasobów graficznych (9 patch) i SVG.
   4. Wczytywanie obrazów z zewnętrznych źródeł.
  8. Obsługa asynchronicznych operacji w warstwie prezentacji.
 4. Trwały zapis danych użytkownika.
  1. Użycie SharedPreferences do zapisu ustawień użytkownika.
  2. Obsługa plików w systemie Android.
  3. Zapis i odczyt danych z External i Internal Storage.
  4. Użycie bazy danych SQLite do zarządzania danymi użytkownika.
   1. Tworzenie relacyjnych baz danych.
   2. Tworzenie i wykonywanie zapytań do bazy danych i obsługa ich parametrów.
  5. Dzielenie się danymi aplikacji za pomocą Content Providerów.
 5. Wykonywanie długotrwałych operacji w tle.
  1. Tworzenie usług (Service) wykonujących czynności w tle.
  2. Uruchamianie i zarządzanie usługami.
  3. Obsługa cyklu życia usługi.
  4. Tworzenie usług wielowątkowych.
  5. Powiadamianie użytkownika o rezultacie wykonywanych w tle operacji.
  6. Tworzenie aplikacji, które są płynne w użyciu dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wątkami.
 6. Bezpieczeństwo systemu i aplikacji.
  1. Analiza modelu bezpieczeństwa Androida.
  2. Używanie pozwoleń (Permissions) w celu uzyskania dostępu do zasobów urządzenia.
  3. Ochrona dostępu do komponentów aplikacji.
  4. Definicja i używanie własnych pozwoleń.
 7. Komunikacja aplikacji z usługami zewnętrznymi.
  1. Osbługa REST Api do komunikacja z usługami zewnętrznymi.
 8. Utrzymanie kompatybilności ze starszymi urządzeniami.
  1. Przegląd i użycie bibliotek supportowych.
 9. Publikacja aplikacji w Google Play.
  1. Proces optymalizacji aplikacji.
  2. Podpisywanie aplikacji.
  3. Umieszczanie aplikacji w sklepie Google Play.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.