Symfony 4, nowoczesny framework PHP

Kod: PHP-frameworki
Kategoria: PHP
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o programistach rozpoczynających pracę z frameworkiem Symfony.

Zawiera ono komplet informacji potrzebnych do projektowania i implementacji aplikacji z wykorzystaniem Symfony.

Wyróżniki szkolenia

 • Najlepsze praktyki i wzorce
 • Realne przykłady z systemów dużej skali

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie
  1. Historia rozwoju frameworka Symfony
  2. Obecny stan developmentu
  3. Plany związane z dalszym rozwojem frameworka
  4. Framework Symfony a inne narzędzia dostępne na rynku
 2. Rozpoczęcie pracy z frameworkiem Symfony
  1. Instalacja wersji Standard Edition via Composer
  2. Architektura projektu
   1. Kod źródłowy aplikacji
   2. Podział na bundle
   3. Biblioteki zewnętrzne
   4. Katalog web
  3. Konwencje kodowania
  4. Konfiguracja aplikacji
   1. Dostępne formaty opisu konfiguracji
   2. Globalna konfiguracja aplikacji
   3. Konfiguracja środowisk
 3. Pierwsze kroki implementacji aplikacji
  1. Generowanie bundle aplikacji
   1. Architektura bundle i układ katalogów
  2. Implementacja prostego kontrolera
  3. Implementacja prostego routingu
  4. Implementacja prostego template Twig
 4. Kontrolery i akcje
  1. Flow obsługi requestu w aplikacji Symfony
  2. Definiowanie kontrolerów i akcji
  3. Mapowanie adresów URL na kontrolery aplikacji
  4. Generowanie obiektu odpowiedzi
   1. Renderowanie surowego obiektu
   2. Renderowanie odpowiedzi z wykorzystaniem szablonów Twig
  5. Wykorzystanie obiektu requestu
   1. Odczyt parametrów przekazanych do aplikacji
  6. Obsługa cookie
  7. Obsuga sesji użytkownika
  8. Obsługa przekierowań
  9. Obsługa błędów 404
 5. Routing
  1. Parametryzacja routingu
   1. Placeholdery
   2. Parametry wymagane i opcjonalne
   3. Dopasowanie formatu wartości
   4. Dopasowanie metod HTTP
   5. Wartości domyślne parametrów
  2. Importowanie routingu z zewnętrznych plików
  3. Generowanie adresów URL
 6. Szablony Twig
  1. Koncepcja layoutów i dziedziczenia szablonów
  2. Nazewnictwo i lokalizacja plików
  3. Składnia Twig
  4. Przegląd najczęściej wykorzystywanych helperów
  5. Tworzenie własnych helperów
  6. Cache'owanie szablonów
 7. Doctrine ORM
  1. Konfiguracja bazy danych i połączenia
  2. Tworzenie klas encji
  3. Synchronizacja schematu bazy danych
  4. Operacje CRUD
  5. Mapowanie relacji pomiędzy obiektami
  6. Konfiguracja Lifecycle-Callbacks
 8. Formularze
  1. Tworzenie klas formularzy
   1. Przegląda dostępnych typów danych
   2. Formularza zagnieżdżone
  2. Renderowanie formularzy z wykorzystaniem Twig
  3. Obsługa formularzy przesłanych przez użytkownika
  4. Walidacja danych
   1. Konfiguracja walidacji pól formularza
   2. Łączenie pól formularza w grupy
 9. Autentykacja i autoryzacja
  1. Wprowadzenie do tematyki
   1. Firewalls
   2. Listy dostępu
   3. Obiekt użytkownika
  2. Autentykacja użytkownika w oparciu o formularz logowania
  3. Zarządzanie ochroną aplikacji poprzez mechanizm ACL
  4. Role użytkowników
  5. Voters
 10. Cache HTTP
  1. Wprowadzenie do tematyki
   1. Wykorzystanie nagłówków HTTP do cache'owania danych
  2. Gateway cache
   1. Przedstawienie możlwiości wykorzystania zewnętrznego oprogramowania, np. serwera Varnish
  3. Ekspiracja i walidacja danych w oparciu o nagłówki HTTP
  4. Możliwości Edge Side Includes
 11. Wsparcie dla i18n oraz i10n
 12. Kontener Dependency Injection
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Definiowanie usług w kontenerze
  3. Tagowanie usług, compiler-pass
 13. Przyśpieszanie aplikacji Symfony
  1. Wykorzystanie mechanizmów opcode cache
  2. Wykorzystanie plików bootstrap
 14. Przegląd popularnych modułów 3rd-party
  1. Pakiety FriendsOfSymfony
   1. FOSUserBundle
   2. FOSRestBundle
   3. FOSJsRoutingBundle
  2. Pakiety KNP Labs
   1. KnpMenuBundle
   2. KnpPaginatorBundle
   3. KnpGaufretteBundle
  3. Pozostałe pakiety
   1. JMSSerializer
   2. Doctrine Extensions
   3. Doctrine Fixtures
   4. LiipImagine
  4. Repozytorium Packagist
 15. Deployment aplikacji Symfony
  1. Model automatycznego deploymentu z wykorzystaniem Capifony


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.